مؤسسه آموزش زبان علوم و فنون کیش

بزرگترین مؤسسه آموزش زبان در خاور میانه

 
آدرس و تلفن تماس

آدرس: بلوار ۴۵ متری گلشهر، روبروی بانک صادرات، ابتدای خیابان شهید محمدی.

تلفن: ۴۶۴٠٨٢۵ و ۴۶۴٠٧٩۶