هشدار

هشدار!

برخی آموزشگاه های سودجو با بکار بردن عنوان کیش(با پسوند یا پیشوند) قصد سوء استفاده از اعتبار موسسه آموزشی علوم و فنون کیش را دارند.

لذا خواهشمند است به لوگوی اختصاصی موسسه توجه فرمایید.

/ 0 نظر / 43 بازدید